مدرسه اشتغال یزد حلقه‌ی واسطی است که بنگاه‌های اقتصادی را با افراد مستعدی که علاقه‌مند یادگیری عمیق و تخصصی مهارت‌های شغلی هستند، پیوند می‌دهد.در فرآیند مدرسه اشتغال یزد متقاضیان اشتغال پس از طی مراحل استعدادسنجی و گزینش ابتدایی(رایگان) با حضور در “بوت‌کمپ‌های آموزشی_استخدامی” بلندمدت و کارگاهی‌ مهارت‌های لازم برای حضور در بازار کار را کسب نموده و پس از شروع به کار، به‌تدریج بخش عمده هزینه‌ی آموزش خود را پرداخت خواهند کرد.

مخاطبین بوت‌کمپ‌ها با توجه به علاقه، رشته‌ی شغلی را انتخاب نموده و در آزمون استعدادسنجی(رایگان) شرکت خواهند کرد، عمده متقاضیان به دنبال یافتن شغل مناسب هستند، اما برخی نیز با اهداف دیگری نظیر ارتقای شغلی یا ادامه تحصیل و اشتغال در سطح ملی نیز در بوت‌کمپ‌ها شرکت می‌کنند.

 فرم ثبت نام متقاضیان

  • این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .