چشم انداز

مدرسه اشتغال یزد مرجع توان افزایی، جذب و توسعه سرمایه انسانی

ماموریت

استعدادسنجی، توان افزایی، کمک به جذب و توسعه سرمایه انسانی از طریق برگزاری دوره های تخصصی، کانون ارزیابی و توسعه برای گروه های هدف متناسب با مشاغل واقعی بازار کار در سطح ملی در راستای ارتقای بهره وری و توسعه پایدار بازار کار

بیانیه مدیر مدرسه اشتغال یزد

بسم‌الله الرحمن الرحیم

یکی از چالش‌های جدی در بازار کار ایران در بسیاری از رشته‌های شغلی، دسترسی به نیروی کار ماهر و متناسب با نیاز واقعی حوزه‌های مختلف اقتصادی است و تأمین نیروی کار ماهر و اشتغال آن‌ها هم دغدغه بسیاری از متولیان امر می‌باشد و همچنین سال‌هاست که در کشور، مهارت‌افزایی و اشتغال به‌عنوان دو چالش مهم در برابر سیاستگذاران و مجریان خودنمایی می‌کند.

علی‌رغم تلاش‌هایی که در جهت رفع آن شده و ادامه هم دارد، اما همچنان این دو چالش به قوت خود باقی است و ناگزیر چالش‌های کلان‌تری نیز به دنبال خود خواهد داشت. به‌عنوان‌مثال، بهره‌وری پایین در کشور ما و موفق نبودن برنامه‌های توسعه بهره‌وری در کشور، دارای یک مؤلفه ثابت کلیدی به‌عنوان بهره‌وری نیروی کار است که بخش مهمی از آن به مهارت پایین نیرو کار برمی‌گردد.